Quốc đảo xóa vai trò nguyên thủ của Nữ hoàng Anh | #shorts

0 views
|

Khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng tại thủ đô Bridgetown, Carol Roberts-Reifer, người đứng đầu Quỹ Văn hóa Quốc gia Barbados …